מאמר - האתר הראשי להפצת מאמרים וקידום מקצועי
כניסה למערכת כותבי מאמרים כתיבת מאמר חיפוש מאמר מאמרים
 
 
 

ארנונה מנהלתית

טענת התיישנות כנגד גבייה מנהלית אל ארנונה

/ הנריק רוסטוביץ

עיריית חיפה ניסתה לגבות בגבייה מנהלית על פי פקודת העיריות ופקודת המסים גביה חוב ארנונה של שנת 1998. הנישומה טענה, כי שילמה את כל דרישות התשלום שקיבלה, וכי נקיטת הליכי גבייה לגבי חוב במחלוקת אינו נוהל תקין. העירייה לא הציגה שמץ של ראייה, כי שלחה לנישומה דרישת תשלום ושומות לשנים 1988 עד 1992. המסמכים שצורפו היו רישומי מחשב עכשוויים ולא היו העתק של המסמך המקורי שנשלח.

 

טענת ההתיישנות היא הגנה בידי מי שנתבע לתשלום מס או חוב. למרות זאת, קיבל בית המשפט את טענת ההתיישנות למרות שהיא נטענה על ידי התובע. בפסק דין ארוך ומנומק כדבעי נקבעו מספר עקרונות חשובים, והרי תמציתם:

 

1. היותו תובע (פורמאלית) אינה הופכת את פניה של טענת ההתיישנות לפסולה, שכן גם בהגשת תביעה כצעד למניעת החיוב, יש משום הגנה לטוען ? הגנה מהותית.

 

2. אין קשר בין סיווג ההתיישנות כדיונית או מהותית לעניין השאלה, אם מבחינה דיונית מי שמעלה את הטענה מגיש תביעה לפסק דין הצהרתי שלמעשה אינה אלא צעד מניעתי שבא לקדם תביעה, לבין מקרה שבטרם הספיק הצד לפעול פעולה מניעתית הקדימו התובע והגיש נגדו תביעה.

 

3. אין טעם ממשי ומהותי להחיל כללים שונים לגבי התיישנות החוב ולתלות את הדבר רק בצורה שבה נקטה הרשות, תתבע בבית המשפט ? יוכל הנישום לטעון טענות התיישנות, נקטה הליכי גביה מנהלית ? יהיה הנישום מנוע מכך.

 

4. אין להעלות על הדעת מצב שבו רשות מקומית שזנחה את ענייניה, התרשלה, ולא קיימה את חובותיה במשך שנים רבות ? תוכל עדיין למצוא לעצמה "רווח והצלה" בנקיטת הליך גביה מנהלי.

 

5. הגבייה המנהלית היא כלי סטטוטורי שאחת מתכליותיו היא להקל על הרשות ולקצר את ההליך לגביית חובות. אין מקום להנחה כי בהליך מקוצר זה קיימת מטרה לפגוע בזכויות החייב.

 

6. אין לפרש את השימוש בהליך זה אלא כאמצעי לגביית המס כאשר קיימת מחלוקת של ממש בדבר החבות.

 

7. זכותו של הנתבע לטעון טענת התיישנות לרבות על פי חוק ההתיישנות, היא זכות הראויה להגנה. זכות זו לא תיפול "קורבן" על מזבח היעילות שבגביית המס בגבייה מנהלית.

 

8. הנחת היסוד המונחת בדין המעניק לרשות סמכות מנהלית לגביית הארנונה, היא שהרשות תפעל בתום לב, בזריזות הראויה למימוש זכותה. אין המחוקק קוצב לרשות זמן לבצע הליכי הגבייה, אולם אין להחזיקו כמי שהתיר לרשות לפעול לגבייתו ללא הגבלת זמן כל שהיא.

 

נפסק, כי העירייה אינה רשאית לנקוט כל הליכי גביה לרבות עיקולים בגין תשלומי ארנונה של הנישומה לתקופה שקדמה ל- 1.1.92, וכל פעולה שנעשתה, כל עיקול או הליך שננקט בטלים. העירייה חויבה בהוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד בסך של 9,000 ש"ח + מע"מ.

 

מקרה זה אינו חריג או יוצא דופן. הרעה החולה שפשטה כמגיפה במרבית הרשויות המקומיות נובעת מהפרטת הליכי הגבייה לקומיסיונרים, העושים שימוש בפקודת המסים (גביה) ללא ביקורת ציבורית הולמת. המניע היחיד אינו גביית חובות ראויים אלא ניסיון לגבות חובות בכל מחיר ללא התחשבות בתושב ובבעלי העסקים.

 

במקרים מסוימים מכתיבים קומיסיונרים אלה, בברכתו השקטה של ראש הרשות המוקמית, גם את שומות הארנונה וגם את החלטת מנהל הארנונה בהשגה.

 

מצוקתן הכספית של הרשויות המקומיות אינה מצדיקה את הפיכת כלי הגבייה המנהליים למכשיר להתעשרות של חברות קבלניות לגבייה, כמו במקרה הנדון, והליכה בתלם זה תהפוך לרועץ לרשויות המקומיות. מספרם של הנישומים גדול ממספרם של גובי המס, ההתנגדות לשומות מופרזות ולהליכי גבייה בלתי מוצדקים הופכת לנחלת הכלל, ואחוזי הגבייה הנמוכים מוכיחים כי לגבייה חסרת הבחנה אין תכלית כלכלית.

 

הנריק רוסטוביץ
בוגר הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב (1974).פרקליט וחבר בלשכת עורכי-הדין (1976).דוקטורט בשיווק בפקולטה לכלכלה, אוניברסיטת אורדיה, רומניה
חוק ומשפט - דיני מיסים
תאריך: 15/12/2010
תגיות:   ארנונה    מסים    נדלן    מקרקעין   


ממומן

מאמרים נוספים בתחום חוק ומשפט - דיני מיסים

הסרת מחדל בתיקי מס פליליים- שיקול לקולא? / אלי דורון
בטרם נדון לגופו של עניין מהי הסרת מחדל והאם הדבר מהווה שיקול לקולא בענישת הנישום, נציין תחילה את מדיניות הענישה השלטת כיום בבתי המשפט לאור ביצוע עבירות כלכליות ככלל ועבירות מס בפרט.
מולדובה- יעד אטרקטיבי לתכנוני מס / אלי דורון
כחלק משאיפתה של רפובליקת מולדובה למשוך משקיעים זרים ובכדי לעודד את הישארותם והשתקעותם במדינה לפרקי זמן ארוכים, עברה במהלך השנים האחרונות המדינה הסובייטית בדימוס מספר רפורמות מהותיות בשיטת המיסוי המונה
עידכונים בדיני החברות ודיני המס בקפריסין / אלי דורון
באוגוסט 2011 התקבלו בפרלמנט הקפריסאי מספר תיקונים לדיני החברות, חוק מס ההכנסה וכן חוק ה- Special Defence Contribution Tax, אשר נועדו להגדיל את הכנסות המדינה ממיסים. עיקרי התיקונים יפורטו להלן:
ייעוץ מס הכנסה –שיטת המס בישראל לפני הרפורמה הנקבעה ב"חוק לתיקון פקודת מס הכנסה" / אלי דורון
מיסוי הכנסה פרותית ככלל, שיטת המס הישראלית לפני הרפורמה הייתה מבוססת על הזיקה הטריטוריאלית אשר בחנה את גבולות סמכות המיסוי הישראלית בהתאם לגבולותיה הגיאוגרפיים של מדינת ישראל. אלא שבמספר הוראות בפקו
גביית מס אמת או נוחות לשלם- הוצאות רכב צמוד יוכרו בניכוי / אלי דורון
בפס"ד שניתן ע"י בימ"ש המחוזי בירושלים הוכרעה מחלוקת שנתגלעה בין פקיד השומה במס הכנסה לבין עירית מעלה אדומים. ליבת המחלוקת נולדה מעצם סירובו של פקיד השומה להכיר בהוצאות הרכב התפעולי השייכים לרשות והמשמ
גביית מס אמת או נוחות לשלם- הוצאות רכב צמוד יוכרו בניכוי / אלי דורון
בפס"ד שניתן ע"י בימ"ש המחוזי בירושלים הוכרעה מחלוקת שנתגלעה בין פקיד השומה במס הכנסה לבין עירית מעלה אדומים. ליבת המחלוקת נולדה מעצם סירובו של פקיד השומה להכיר בהוצאות הרכב התפעולי השייכים לרשות והמשמ
ייקור ארנונה במסלול הירוק של משרד האוצר/ אירמה חלי, עו"ד / הנריק רוסטוביץ
שר האוצר הגה רעיון מקורי לזירוז תהליכי מתן אישורים חריגים לשינויים בתעריפי הארנונה, אולם זה לא יפתור את בעיית הסחבת של משרד הפנים
גביית ארנונה לא חוקית של עיריית בת ים / הנריק רוסטוביץ
הליכי גבייה מנהליים מקנים לרשות זכויות רבות נגד חייבים כגון זכות עיקול ומימוש רק כאשר לאזרח יש חוב לא שנוי במחלוקת. אין לפעול בגבייה מנהלית כאשר מדובר בחובות ישנים, המשתרעים על פני שנים רבות.
בית המשפט: עיריית ירושלים גובה ארנונה באמצעות "התראות מבהילות, העשויות לערער את שלוותו של כל אדם" / הנריק רוסטוביץ
המאמר מדבר על מחדלה של עיריית ירושלים אשר שלחה הודעה על אי תשלום חוב ארנונה גבוה מאוד בטרם בדקה את העובדות באשר לנכס שלגביו הוצא החוב.
כיבוד הסכם שומת ארנונה אינו נחלתה של עיריית חולון / הנריק רוסטוביץ
הסתמכות נישום על שומת ארנונה הביאה לביטול הגדלת החיוב
מאמרים תפריט ראשי
שאלות ותשובות
יתרונות
אודות
הסבר
צור קשר
 
 
 
אודות | צור קשר | מפת האתר | אינדקס אתרים | sitemap | סניפים