מאמר - האתר הראשי להפצת מאמרים וקידום מקצועי
כניסה למערכת כותבי מאמרים כתיבת מאמר חיפוש מאמר מאמרים
 
 
 

מנהל ארנונה

על מנהל ארנונה להחליט בהשגה במועד החוקי

/ הנריק רוסטוביץ

איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ הגישה השגה בינואר 2010 על שומת הארנונה למנהל הארנונה בעיריית פתח תקוה. החלטת מנהל הארנונה ניתנה לאחר שחלפו 90 יום, וצוין בה, כי ועדת הערר נתנה לו אורכה של 30 יום.

 

פרקליטי העירייה הפליאו באקרובטיקה של טענות משפטיות, אולם השופטת זהבה בוסתן דחתה אותם אחת לאחת, ונסקור בקצרה את ההלכות שנפסקו.

 

אין משמעות למשך האיחור במתן החלטה בהשגה

 

גם כאשר האיחור במתן החלטה בהשגה הוא רק יום אחד, דינה של ההשגה להתקבל. כינוי האיחור כ"עיכוב" או כ"חריגה קלה" אינו מעלה או מוריד. תכלית החקיקה היא חלק ממגמת המחוקק לחסל את הסחבת במינהל הציבורי בדרך של חיוב המינהל הציבורי למלא את תפקידו תוך זמן קצוב.

 

השומה המתוקנת

 

בטרם חלף המועד הקבוע בחוק למתן החלטה בהשגה, השית מנהל הארנונה שומה מתוקנת, ובה נאמר, כי ניתן להגיש עליה השגה. איי אי ג'י לא הגישה השגה, והעירייה טענה, כי השומה המתוקנת הפכה לשומה סופית.

 

השופטת בוסתן קבעה, כי מוטב שטענה זו לא הייתה נטענת. מנהל הארנונה החליט בהשגה לגופה לאחר המצאת השומה המתוקנת. לו היה מנהל הארנונה סבור שהשומה המתוקנת מבטלת את הצורך להחליט בהשגה שהוגשה, היה עליו לציין זאת בהחלטה. משלא עשה כן, גילה דעתו, כי החיוב החדש אינו מבטל את ההשגה, ויש להשיב עליה לגופה.

 

"גזור והדבק"

 

העירייה טענה, כי איי אי ג'י ידעה מה תהיה החלטת מנהל הארנונה, משום שבשנת 2009 הוגשה השגה זהה וניתנה החלטה זהה, לכן, לא נגרם לה נזק כתוצאה מהאיחור.

 

השופטת בוסתן פסקה, כי טענה זו אינה רלוונטית. זכותו של הנישום להגיש כל שנה השגה חדשה, וחובתו של מנהל הארנונה להחליט בה במועד. גם על טענה זו יש לומר שטוב היה שלא נטענה משנטענה. הטעם לאיחור נומק בעומס העבודה ובמצב בריאותו של מנהל הארנונה. טענה זו היא "טענת סרק" משום שלפי עמדת העירייה, כל שנדרש מנהל הארנונה לעשות כדי להחליט בהשגת מקרה זה היא פעולה של "גזור והדבק".

 

דבר והיפוכו

 

העירייה טענה, כי סעיפי החוק הקוצבים זמנים למתן תשובות נועדו למנוע יחסי שרירות בין הרשות לאזרח. היצמדות דווקנית ללשון החוק תביא לתוצאה שאינה עולה בקנה אחד עם עקרונות הצדק והשוויון שעל רשות מקומית לנהוג לפיהם.

 

עוד בטרם יבשה הדיו, שבה נכתבה טענה מופלאה זו, טענה העירייה, כי איי אי ג'י לא הגישה השגה על השומה המתוקנת ולכן השומה המתוקנת הפכה לשומה סופית.

 

בית המשפט לא נזקק לדון בסתירה הפנימית שבין שתי טענות אלה, ואעשה זאת למען הקוראים הנאמנים.

 

בסיפור דוקטור דוליטל מאת יו לופטינג מתוארת חיה דו-ראשית, שמה דחיק-סליק, ושני הראשים רבים זה עם זה. והנה, האגדה לבית לופטינג קרמה עור וגידים בעיריית פתח תקוה. ראש אחד מוכן להקריב את סד המועדים על מזבח הצדק והשוויון, והראש האחר רומס את הצדק והשוויון ומעלה על נס את סופיות השומה.

 

צא ולמד, אליבא דעיריית פתח תקוה, דמו של מנהל הארנונה סמוק מדמו של הנישום. בקול רפה ובעיניים מושפלות אזכיר כאן לקוראים הנאמנים ארבעה עמודים שעליהם נבנה גג הדמוקרטיה - מנהל הארנונה מקבל את משכורתו מכספי הנישומים, הוא עובד ציבור ולא עובד במכולת של האבא שלו, הוא נבחר בידי מועצת העירייה שנבחרה על ידי הנישומים על מנת לשרתם, ומוטלת עליו חובה מוגברת של תום לב.

 

העתירה התקבלה, והעירייה חויבה לשלם שכ"ט עו"ד של 30,000 ש"ח.

 

________

 

עת"מ 19469-06-10 איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ נגד עיריית פתח תקווה ומנהל הארנונה בעיריית פתח תקווה, בית המשפט המחוזי מרכז בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, השופטת זהבה בוסתן, ניתן ביום 06/03/2011

הנריק רוסטוביץ
בוגר הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב (1974).פרקליט וחבר בלשכת עורכי-הדין (1976).דוקטורט בשיווק בפקולטה לכלכלה, אוניברסיטת אורדיה, רומניה
בוגר הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב (1974).פרקליט וחבר בלשכת עורכי-הדין (1976).דוקטורט בשיווק בפקולטה לכלכלה, אוניברסיטת אורדיה, רומניה
ד"ר רוסטוביץ ושות'
אנו מתמחים בהפחתה של מסים ותשלומי חובה למדינה ולרשויות המקומיות כגון - ארנונה, היטל השבחה, היטלי פיתוח, מס שבח ואגרות. כאן בפמאמר, אנו נפרסם כתבות, מאמרים ועצות מעשיות כיצד ניתן לשלם פחות מסים וארנונה
תוצרת הארץ 14
תל אביב
03-6954111
קישור לאתר
חוק ומשפט - דיני מיסים
תאריך: 28/3/2011
תגיות:   ארנונה    מנהל ארנונה   


ממומן

מאמרים נוספים בתחום חוק ומשפט - דיני מיסים

הסרת מחדל בתיקי מס פליליים- שיקול לקולא? / אלי דורון
בטרם נדון לגופו של עניין מהי הסרת מחדל והאם הדבר מהווה שיקול לקולא בענישת הנישום, נציין תחילה את מדיניות הענישה השלטת כיום בבתי המשפט לאור ביצוע עבירות כלכליות ככלל ועבירות מס בפרט.
מולדובה- יעד אטרקטיבי לתכנוני מס / אלי דורון
כחלק משאיפתה של רפובליקת מולדובה למשוך משקיעים זרים ובכדי לעודד את הישארותם והשתקעותם במדינה לפרקי זמן ארוכים, עברה במהלך השנים האחרונות המדינה הסובייטית בדימוס מספר רפורמות מהותיות בשיטת המיסוי המונה
עידכונים בדיני החברות ודיני המס בקפריסין / אלי דורון
באוגוסט 2011 התקבלו בפרלמנט הקפריסאי מספר תיקונים לדיני החברות, חוק מס ההכנסה וכן חוק ה- Special Defence Contribution Tax, אשר נועדו להגדיל את הכנסות המדינה ממיסים. עיקרי התיקונים יפורטו להלן:
ייעוץ מס הכנסה –שיטת המס בישראל לפני הרפורמה הנקבעה ב"חוק לתיקון פקודת מס הכנסה" / אלי דורון
מיסוי הכנסה פרותית ככלל, שיטת המס הישראלית לפני הרפורמה הייתה מבוססת על הזיקה הטריטוריאלית אשר בחנה את גבולות סמכות המיסוי הישראלית בהתאם לגבולותיה הגיאוגרפיים של מדינת ישראל. אלא שבמספר הוראות בפקו
גביית מס אמת או נוחות לשלם- הוצאות רכב צמוד יוכרו בניכוי / אלי דורון
בפס"ד שניתן ע"י בימ"ש המחוזי בירושלים הוכרעה מחלוקת שנתגלעה בין פקיד השומה במס הכנסה לבין עירית מעלה אדומים. ליבת המחלוקת נולדה מעצם סירובו של פקיד השומה להכיר בהוצאות הרכב התפעולי השייכים לרשות והמשמ
גביית מס אמת או נוחות לשלם- הוצאות רכב צמוד יוכרו בניכוי / אלי דורון
בפס"ד שניתן ע"י בימ"ש המחוזי בירושלים הוכרעה מחלוקת שנתגלעה בין פקיד השומה במס הכנסה לבין עירית מעלה אדומים. ליבת המחלוקת נולדה מעצם סירובו של פקיד השומה להכיר בהוצאות הרכב התפעולי השייכים לרשות והמשמ
ייקור ארנונה במסלול הירוק של משרד האוצר/ אירמה חלי, עו"ד / הנריק רוסטוביץ
שר האוצר הגה רעיון מקורי לזירוז תהליכי מתן אישורים חריגים לשינויים בתעריפי הארנונה, אולם זה לא יפתור את בעיית הסחבת של משרד הפנים
גביית ארנונה לא חוקית של עיריית בת ים / הנריק רוסטוביץ
הליכי גבייה מנהליים מקנים לרשות זכויות רבות נגד חייבים כגון זכות עיקול ומימוש רק כאשר לאזרח יש חוב לא שנוי במחלוקת. אין לפעול בגבייה מנהלית כאשר מדובר בחובות ישנים, המשתרעים על פני שנים רבות.
בית המשפט: עיריית ירושלים גובה ארנונה באמצעות "התראות מבהילות, העשויות לערער את שלוותו של כל אדם" / הנריק רוסטוביץ
המאמר מדבר על מחדלה של עיריית ירושלים אשר שלחה הודעה על אי תשלום חוב ארנונה גבוה מאוד בטרם בדקה את העובדות באשר לנכס שלגביו הוצא החוב.
כיבוד הסכם שומת ארנונה אינו נחלתה של עיריית חולון / הנריק רוסטוביץ
הסתמכות נישום על שומת ארנונה הביאה לביטול הגדלת החיוב
מאמרים תפריט ראשי
שאלות ותשובות
יתרונות
אודות
הסבר
צור קשר
 
 
 
אודות | צור קשר | מפת האתר | אינדקס אתרים | sitemap | סניפים