מאמר - האתר הראשי להפצת מאמרים וקידום מקצועי
כניסה למערכת כותבי מאמרים כתיבת מאמר חיפוש מאמר מאמרים
 
 
 

מע"מ

סמכות מע"מ לתפוס חומר של עוסק הנמצא אצל רואי חשבון

/ אלי דורון
סמכות מע"מ לתפוס חומר של עוסק הנמצא אצל רואי חשבון
אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) - עמית כהן, משפטן
 
לחוקרי מע"מ הוקנתה סמכות מן הדין לתפוס "טובין" מכוח סעיף 109(א)(2) לחוק מס ערך מוסף. הסמכויות שהוקנו לחוקרים על פי סעיף זה נועדו אך ורק לצורך ביצועו של חוק מע"מ, כולל סמכויות של שוטר למניעת עבירות על חוק מע"מ ולגילוין. כאמור, הסמכות מוקנית לחוקרים מכוח הוראה חקוקה וכפועל יוצא אין הם צריכים לפנות לבית המשפט בכדי לממש את סמכותם לתפוס טובין, כאמור לעיל.
 
סמכות התפיסה לפי סעיף 109(א)(2) לחוק מע"מ לגבי טובין קיימת כאשר:
 
(א) יש חשד שנעברה בהם עבירה
(ב) יש חשד שנעברה עבירה לגביהם; או
(ג) שהטובין עשויים לשמש ראייה לביצוע עבירה
 
לענייננו רלוונטי סעיף קטן (ג), שכן חומרים המצויים ברשותו של רואה החשבון, בודאי עשויים לשמש כראיה לביצוע עבירה. במצב דברים זה ניתן לטעון כי לחוקרי מע"מ ישנה סמכות מן הדין לתפוס חומרים של עוסק מאן דהו, הנמצאים אצל רואה החשבון שלו.
 מאידך, סמכות התפיסה מכוונת נגד העוסק, שכן סעיף 109(א)(2) מדבר על תפיסה "מידי עוסק", סמכות זו זכתה לפרשנות צרה על ידי הפסיקה שקבעה כי עסקינן בסמכות מנהלית מרחיקת לכת. במצב דברים זה, ניתן להניח כי תפיסת חומר תתאפשר רק מידי העוסק עצמו ולא מידי שלוחו- הנו רואה החשבון שלו. 
היגיון בריא יזעק כי בכדי להגן על מערכת היחסים שבין רואה החשבון ללקוח, יחול חיסיון שימנע מחוקרי המע"מ לתפוס חומרים מסוג דא. חיסיון שכזה קיים במשפט הישראלי במערכות יחסים שונות ומגוונות דוגמת חיסיון לרופא, פסיכולוג ועובד סוציאלי, זאת מכוח סעיפים 49-50 (רבתי) לפקודת הראיות (בהתאמה). כמו כן המשפט הישראלי יצר, יש מאיין, חסיונות יצירי הפסיקה עבור מקור עיתונאי (ראה, ב"ש 298/86 ציטרין נ' ביה"ד המשמעתי של לשכת עורכי הדין) ועבור עורך הפטנטים (ראה, ת"א 2284/83 מפעל מתכת נען נ' הידרופלן).
דא עקא, באופן מפתיע שלא לומר מדאיג, חרף העובדה שהמידע שנמסר לרואה החשבון הנו פרטי ואישי מן המעלה הראשונה, על רואי החשבון לא חל חיסיון של ממש.
יודגש כי במקרה בו יתפסו חוקרי מע"מ חומרים הנמצאים אצל רואה חשבון, ניתן יהא ליצור חיסיון על בסיס המשפט המקובל בדומה לחיסיון שיצרו בתי המשפט עבור עורך הפטנטים ועבור מקור עיתונאי. יחד עם זאת, עד ליצירת ההלכה הפסוקה המיוחלת, לא ניתן יהיה לקבוע מסמרות באשר לסמכותם של חוקרי מע"מ לתפוס חומרים של עוסק מידיו של רואה החשבון.

רמת גן: רח' בן גוריון 2, (מגדל ב.ס.ר 1)

טל': 03-6127446, פקס: 03-6127449

חיפה: שדרות המגינים 58

טל': 04-8526693 פקס: 04-8555976

רומניה: רח' פרנקלין 7, סקטור 1,  בוקרסט

שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר לעורך דין אלי דורון

משרד עורכי דין - דורון, טיקוצקי, עמיר

 
אלי דורון
דורון, טיקוצקי, עמיר, מזרחי - עורכי דין ונוטריון,מתמחה במגוון תחומי משפט ומספק שרותים כגון: מיסים, נדל"ן, משפט ימי, משפט מסחרי, אזרחי
דורון, טיקוצקי, צדרבוים - עורכי דין ונוטריון,מתמחה במגוון תחומי משפט ומספק שרותים כגון:מיסים, נדל"ן, משפט ימי, משפט מסחרי, אזרחי
דורון, טיקוצקי, צדרבוים עורכי דין
רמת גן: רח' בן גוריון 2, (מגדל ב.ס.ר 1) טל': 03-6127446, פקס: 03-6127449 חיפה: שדרות המגינים 58 טל': 04-8526693 פקס: 04-8555976 רומניה: רח' פרנקלין 7, סקטור 1, בוקרסט
בן גוריון 2. ב.ס.ר 1
רמת גן
036109100
036127449
חוק ומשפט - דיני מיסים
תאריך: 5/8/2010
תגיות:   מס הכנסה   


ממומן

מאמרים נוספים בתחום חוק ומשפט - דיני מיסים

הסרת מחדל בתיקי מס פליליים- שיקול לקולא? / אלי דורון
בטרם נדון לגופו של עניין מהי הסרת מחדל והאם הדבר מהווה שיקול לקולא בענישת הנישום, נציין תחילה את מדיניות הענישה השלטת כיום בבתי המשפט לאור ביצוע עבירות כלכליות ככלל ועבירות מס בפרט.
מולדובה- יעד אטרקטיבי לתכנוני מס / אלי דורון
כחלק משאיפתה של רפובליקת מולדובה למשוך משקיעים זרים ובכדי לעודד את הישארותם והשתקעותם במדינה לפרקי זמן ארוכים, עברה במהלך השנים האחרונות המדינה הסובייטית בדימוס מספר רפורמות מהותיות בשיטת המיסוי המונה
עידכונים בדיני החברות ודיני המס בקפריסין / אלי דורון
באוגוסט 2011 התקבלו בפרלמנט הקפריסאי מספר תיקונים לדיני החברות, חוק מס ההכנסה וכן חוק ה- Special Defence Contribution Tax, אשר נועדו להגדיל את הכנסות המדינה ממיסים. עיקרי התיקונים יפורטו להלן:
ייעוץ מס הכנסה –שיטת המס בישראל לפני הרפורמה הנקבעה ב"חוק לתיקון פקודת מס הכנסה" / אלי דורון
מיסוי הכנסה פרותית ככלל, שיטת המס הישראלית לפני הרפורמה הייתה מבוססת על הזיקה הטריטוריאלית אשר בחנה את גבולות סמכות המיסוי הישראלית בהתאם לגבולותיה הגיאוגרפיים של מדינת ישראל. אלא שבמספר הוראות בפקו
גביית מס אמת או נוחות לשלם- הוצאות רכב צמוד יוכרו בניכוי / אלי דורון
בפס"ד שניתן ע"י בימ"ש המחוזי בירושלים הוכרעה מחלוקת שנתגלעה בין פקיד השומה במס הכנסה לבין עירית מעלה אדומים. ליבת המחלוקת נולדה מעצם סירובו של פקיד השומה להכיר בהוצאות הרכב התפעולי השייכים לרשות והמשמ
גביית מס אמת או נוחות לשלם- הוצאות רכב צמוד יוכרו בניכוי / אלי דורון
בפס"ד שניתן ע"י בימ"ש המחוזי בירושלים הוכרעה מחלוקת שנתגלעה בין פקיד השומה במס הכנסה לבין עירית מעלה אדומים. ליבת המחלוקת נולדה מעצם סירובו של פקיד השומה להכיר בהוצאות הרכב התפעולי השייכים לרשות והמשמ
ייקור ארנונה במסלול הירוק של משרד האוצר/ אירמה חלי, עו"ד / הנריק רוסטוביץ
שר האוצר הגה רעיון מקורי לזירוז תהליכי מתן אישורים חריגים לשינויים בתעריפי הארנונה, אולם זה לא יפתור את בעיית הסחבת של משרד הפנים
גביית ארנונה לא חוקית של עיריית בת ים / הנריק רוסטוביץ
הליכי גבייה מנהליים מקנים לרשות זכויות רבות נגד חייבים כגון זכות עיקול ומימוש רק כאשר לאזרח יש חוב לא שנוי במחלוקת. אין לפעול בגבייה מנהלית כאשר מדובר בחובות ישנים, המשתרעים על פני שנים רבות.
בית המשפט: עיריית ירושלים גובה ארנונה באמצעות "התראות מבהילות, העשויות לערער את שלוותו של כל אדם" / הנריק רוסטוביץ
המאמר מדבר על מחדלה של עיריית ירושלים אשר שלחה הודעה על אי תשלום חוב ארנונה גבוה מאוד בטרם בדקה את העובדות באשר לנכס שלגביו הוצא החוב.
כיבוד הסכם שומת ארנונה אינו נחלתה של עיריית חולון / הנריק רוסטוביץ
הסתמכות נישום על שומת ארנונה הביאה לביטול הגדלת החיוב
מאמרים תפריט ראשי
שאלות ותשובות
יתרונות
אודות
הסבר
צור קשר
 
 
 
אודות | צור קשר | מפת האתר | אינדקס אתרים | sitemap | סניפים