מאמר - האתר הראשי להפצת מאמרים וקידום מקצועי
כניסה למערכת כותבי מאמרים כתיבת מאמר חיפוש מאמר מאמרים
 
 
 

תאונות עבודה

תאונות עבודה - מדריך

/ יואב גפני

תאונות עבודה

עו"ד יואב גפני

www.nezikin.co.il

טלפון: 03-9500044

 

לתאונת עבודה עשויים להיות שלושה מישורים מקבילים. האחד - המישור הסוציאלי, ביחסים שבין העובד למוסד לביטוח לאומי. השני - המישור הנזיקי, ביחסים שבין העובד למעביד (או צד שלישי, כמפורט להלן). השלישי - במידה ולעובד היה ביטוח פרטי (נכות, אובדן כושר עבודה וכיו"ב), אזי קמה לעובד עילה כנגד חברת הביטוח.

 

המישור הסוציאלי - אל מול המוסד לביטוח הלאומי

 

סעיף 75 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר מיהם המבוטחים על פי החוק. סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר תאונת עבודה כ"תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי - תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו".

 

במקרה של תאונת עבודה, זכאי הנפגע לקבל מאת המוסד לביטוח לאומי דמי פגיעה עבור 91 הימים ממחרת יום התאונה. דמי פגיעה אלה נועדו לפצות את הנפגע בגין הפסדי ההשתכרות שנגרמו לו לאחר התאונה ובעקבותיה. במידה ונותרה לנפגע נכות כתוצאה מן התאונה, זכאי הנפגע להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה. במקרה כזה תיקבע הנכות על ידי ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי. בנוסף זכאי הנפגע לכיסוי הוצאות הריפוי, תרופות, הוצאות נסיעה לטיפולים רפואיים וכיו"ב.

 

דמי הפגיעה מחושבים לפי 75% משכרו של הנפגע. גם גמלת הנכות נגזרת משכרו של הנפגע, בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו. במידה ונקבעה נכות בשיעור נמוך מ-19%, יקבל הנפגע מענק חד-פעמי. אם נקבעה נכות בשיעור גבוה מ-19%, יקבל הנפגע גמלה חודשית. 

 

חוק הביטוח הלאומי סבוך ומפותל ורצוף הרחבות לצד צמצומים של הגדרות שונות, כגון מיהו עובד, מהי פגיעה בעבודה, מהם התנאים לזכאות לתגמולים שונים מהמוסד לביטוח לאומי וכיו"ב. על כן מומלץ להיוועץ בעו"ד לפני הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי ולו על מנת לעמוד על הזכויות המגיעות לנפגע.

 

המישור הנזיקי - אל מול המעביד/המזיק

 

בתי המשפט פסקו, כי מעביד חב חובת זהירות כלפי העובד. על המעביד מוטלות חובות שונות, שמטרתן לספק לעובד סביבת עבודה בטוחה. בין השאר חייב המעביד לספק לעובד כלי עבודה בטוחים, הגנה מפני סכנות במקום העבודה, הדרכה נאותה, פיקוח ועוד.

 

כאשר נפגע עובד במהלך עבודתו, בוחן בית המשפט האם עמד המעביד בחובות המוטלות עליו. אם ימצא בית המשפט כי המעביד הפר איזו מן החובות המוטלות עליו, ובפרט אם חובות אלו נקבעו בחיקוק מסוים, יקבע בית המשפט כי המעביד התרשל כלפי העובד, ובמקרה כזה תקום לעובד זכאות לפיצוי מאת המעביד.

 

במידה ומדובר בתאונה שהוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה, זכאי העובד - כאמור - לפיצוי חלקי מהמוסד לביטוח לאומי. במקרה כזה, ועל מנת למנוע "כפל פיצוי", יקבע בית המשפט כי המעביד לשלם לעובד את יתרת הפיצוי שאינו משולם לעובד על ידי המוסד לביטוח לאומי, ובין השאר 25% מאובדן השכר, פיצוי בגין כאב וסבל, הוצאות עזרת צד שלישי ועוד.

 

אם המעביד ביטח עצמו ואת פעילותו, רשאי העובד לתבוע גם את חברת הביטוח שביטחה את המעביד. לפיכך, מומלץ בטרם הגשת התביעה כנגד המעביד, לברר עימו אם הוא מבוטח, למשל בפוליסת "חבות מעבידים", מאחר שקל יותר לקבל את הפיצוי שייפסק מחברת הביטוח מאשר מהמעביד, אשר בדרך כלל חוסנו הכלכלי נמוך מזה של חברת הביטוח.

 

תאונת עבודה שנגרמה עקב רשלנותו של צד שלישי

 

ישנם מצבים בהם העובד עשוי להיפגע במהלך עבודתו אצל או על ידי צד שלישי, שאינו המעביד. דוגמה שכיחה של תביעה כנגד צד ג' הינה מקרה בו העובד נשלח לבצע עבודה אצל לקוח של המעביד, ואצל אותו לקוח מתרחשת תאונה בגלל מעשה או מחדל של הלקוח. במקרה כזה יכול העובד, בנוסף לפניה למוסד לביטוח לאומי, להגיש תביעה נזיקית כנגד המעביד וכנגד הצד השלישי. במצב דברים זה עשוי העובד להיפרע אף יותר מנזקו ולקבל 125% מנזקו במקום 100%.

 

המישור השלישי - ביטוח פרטי

 

עובדים רבים מבוטחים באופן פרטי במסגרת פוליסות תאונות אישיות, פוליסות ואובדן כושר עבודה וכיו"ב. כאשר נפגע אדם במהלך עבודתו, הוא זכאי על פי רוב להגיש תביעה גם מכוח פוליסות פרטיות, בנוסף לתביעה המוגשת למוסד לביטוח לאומי ו/או כנגד האחראי לקרות הנזק (מעביד, צד שלישי). כמו כן, עובד אשר אינו מבוטח באופן פרטי במסגרת פוליסות כנ"ל - רצוי כי יבדוק במקום העבודה, אם הוצאה מטעם מקום העבודה פוליסת תאונות אישיות או אובדן כושר עבודה. עובדים רבים אינם מודעים לכך שמקום העבודה דאג לבטחם.

 

התיישנות

 

תביעה לדמי פגיעה יש להגיש למוסד לביטוח לאומי עד שנה ממועד הפגיעה, כיוון שהזכות לקבלת כספים מהביטוח הלאומי מתיישנת כעבור שנה מהמועד שבו נוצרה עילת התביעה.

תביעה נגד המעביד או נזק צד שלישי שגרם לנזק יש להגיש עד 7 שנים ממועד הפגיעה.

תביעה נגד חברת ביטוח בגין פוליסות פרטיות יש להגיש עד 3 שנים ממועד הפגיעה.

 

בכל מקרה מומלץ שלא להשתהות בהגשת התביעות, ורצוי לפנות לעו"ד המתמחה בדיני ביטוח ונזיקין בהקדם לאחר קרות התאונה.

 

 

יואב גפני
עו"ד יואב גפני, מתמחה בייצוג תובעים בתביעות בדיני ביטוח ונזיקין, תאונות, ביטוח לאומי ורשלנות רפואית.
עו"ד יואב גפני, מייצג תובעים בתביעות ביטוח סיעוד, אובדן כושר עבודה, ביטוח חיים, נכות, מחלות, תביעות נזקי גוף, תביעות נגד המוסד לביטוח לאומי, ועוד.
יואב גפני, משרד עורכי-דין
עו"ד יואב גפני, מייצג תובעים בתביעות ביטוח סיעוד, אובדן כושר עבודה, ביטוח חיים, נכות, מחלות, תביעות נזקי גוף, תביעות נגד המוסד לביטוח לאומי, ועוד.
התע''ש 3א
רמת גן
03-7920777
077-4702397
קישור לאתר
חוק ומשפט - נזיקין
תאריך: 12/11/2010
תגיות:   דיני ביטוח    תביעות ביטוח    נזקי רכוש    מוות    נכות    נכות מתאונה    פריצה לדירה    גניבה    פוליסת ביטוח    ביטוח ונזיקין    דיני נזיקין    גפני שמעון    יואב גפני    ירון שמעון   


ממומן

מאמרים נוספים בתחום חוק ומשפט - נזיקין

נגד משוב על שופטים – בעד ביקורת, מעקב והערכה / אברהם פכטר
יו"ר לשכת עו"ד הנכנס דורון ברזילי הודיע, כחלק ממסע הבחירות שלו לראשות הלשכה על חידוש משוב השופטים. השופטים בראשות הנשיאה דורית ביניש ויו"ר נציגות השופטים, השופטת המחוזית וורדה אלשייך מתנגדות בחריפות.
חשיבות הייצוג על ידי עורך דין מנוסה, בתביעות לנזקי גוף / עורך דין שי וקנין
מאמר זה סוקר את הדקויות השונות בין תביעות נזקי גוף שונות וחשיבות ההבדלים ביניהן.
נזקי גוף עקב נפילה בשל מפגע ברחוב / עורך דין שי וקנין
אפשרויות הפיצוי העומדות בפני נפגע עקב המצאות מפגע ברחוב כמו גם היקף הפיצוי האפשרי.
נזקי גוף עקב נפילת ענף עץ אקליפטוס / עורך דין שי וקנין
אפשרויות הפיצוי העומדות בפני נפגע מנפילת ענף אקליפטוס כמו גם היקף הפיצוי האפשרי.
"אשם תורם" / עורך דין שי וקנין
משמעות הביטוי "אשם תורם", כמו גם המקרים בהם משתמש בית המשפט בביטוי ומשמעותו מבחינת הפיצויים להם זכאי התובע.
אחריות ברשלנות של מפעיל אתר תיירותי הכולל טיולי סגווי / עורך דין שי וקנין
מקרה אמיתי שבו מדובר על אשה שנפגעה במהלך טיול באתר תיירותי המפעיל טיולי סגווי
עצות פרקטיות במקרה של תאונת דרכים / אילן זריהן
ישנן מספר עצות מעשיות לנפגע תאונת דרכים.
אימתי יסטה בית המשפט ממסקנות בחוות דעתו של המומחה הרפואי אותו מינה? / אילן זריהן
ככלל, בית המשפט לא ייטה להתערב בתוכן חוות דעת המומחה הרפואי שמינה אולם, אם חוות הדעת שניתנה מראה כי היא נשענת על תשתית עובדתית רעועה ובלתי מהימנה אזי, בית המשפט ישקול את האפשרות להתערב.
החלקה במקום ציבורי / אלי דורון
החלקת אדם במקום ציבורי, עשויה לזכותו, בתור ניזוק, בפיצויים . במה דברים אמורים?
תאונות עבודה - מדריך / יואב גפני
לתאונת עבודה עשויים להיות שלושה מישורים מקבילים. במאמר זה נעמוד על ההבדלים בין מישורים אלה ונסביר מה וכיצד כדאי לעשות לאחר תאונת עבודה.
מאמרים תפריט ראשי
שאלות ותשובות
יתרונות
אודות
הסבר
צור קשר
 
 
 
אודות | צור קשר | מפת האתר | אינדקס אתרים | sitemap | סניפים