מאמר - האתר הראשי להפצת מאמרים וקידום מקצועי
כניסה למערכת כותבי מאמרים כתיבת מאמר חיפוש מאמר מאמרים
 
 
 

תאונות תלמידים

תאונות תלמידים - מדריך

/ יואב גפני

תאונות תלמידים

עו"ד יואב גפני

www.nezikin.co.il

טלפון: 03-9500044

 


על פי חוק, תלמידים מבוטחים בפוליסת תאונות אישיות לתלמידים, גם מפני תאונות הנגרמות מחוץ לשעות הלימודים. ביטוח זה מכסה כל נזק שאירע בכל מקום בעולם ובכל שעה ביממה, למעט חריגים הקבועים בפוליסת הביטוח. חריגים אלה הנם בדרך כלל מקרים בהם לנפגע עומדת זכות תביעה וקבלת פיצויים ממקורות אחרים, כגון תאונות דרכים (הפיצוי משולם על ידי ביטוח החובה של הרכב), תאונות עבודה (הפיצוי משולם על ידי המוסד לביטוח לאומי) וכד'. הביטוח מכסה גם ילדים בגן, בשעות פעילות הגן. הביטוח אינו מכסה נכות אסתטית או נכות הנמוכה מ-5%. ניתן להגיש בקשה לוועדה מיוחדת שיכולה לאשר פיצוי גם במקרים כאלה, אם כי הסיכוי לכך אינו גבוה. בכל מקרה יש לעיין בפוליסת הביטוח הרלוונטית למועד האירוע.

 

הביטוח מקנה פיצוי חד-פעמי לתלמיד שנגרמה לו נכות עקב תאונה או במידה ועקב תאונה נעדר מבית הספר לתקופה של מעל ל-21 ימים רצופים (כאשר הפיצוי משולם מהיום השישי). הפיצוי המוענק במקרה של 100% נכות הינו נכון להיום כ-350,000 ש"ח. סכום הפיצוי היומי במקרה של היעדרות מביה"ס (המגובה באישורים רפואיים) הינו כ-90 ש"ח ליום, ואם אושפז התלמיד - כ-130 ש"ח ליום אשפוז. כמו כן מקנה הביטוח פיצוי חד-פעמי במקרה מוות בסך של כ-140,000 ש"ח. הביטוח מקנה גם החזר מסוים בגין הוצאות רפואיות שאינן מכוסות בחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכן החזר בגין הוצאות רכישת או שכירת אמצעי עזר רפואיים (עד תקרה של כ-1,100 ש"ח). 

 

חשוב לציין, כי הביטוח מכסה גם הורים מלווים, כך שהסכומים הנ"ל מתייחסים גם להורה שנפגע במהלך פעילותו כהורה מלווה. 

 

יודגש, כי קבלת פיצוי במסגרת פוליסת תאונות אישיות לתלמידים אינה באה במקום קבלת פיצוי בתביעת נזיקין, במידה וקיימת עילה לתביעה כזו. כך, למשל, תלמיד שנפגע בבית הספר בגלל מפגע בטיחותי ונגרמה לו נכות, יכול שיימצא זכאי לפיצוי הן מבית הספר בתביעת נזיקין, והן מכוח פוליסת תאונות אישיות. 

 

על מנת להתחיל את הטיפול בתביעה יש לקבל מבית הספר את פרטי חברת הביטוח במסגרתה בוטח ביה"ס. טופס התביעה יישלח אל חברת הביטוח, וזו אמורה על פי חוק חוזה הביטוח לעשות את כל הדרוש לצורך בירור חבותה ולהודיע למבוטח אם היא מקבלת תביעתו או דוחה אותה.  

 

מומלץ מאד לפנות לעו"ד המתמחה בדיני ביטוח לצורך ניהול התביעה. לעיתים קרובות דוחות חברות הביטוח תביעות בטענות כאלו ואחרות, שכל מטרתן להתחמק מתשלום תגמולי הביטוח המגיעים לנפגע, אף אם אין ממש בטענות אלו. לחברות הביטוח מומחיות בשכנוע נפגעים, כאילו אין הם זכאים לפיצוי. כבר נתקלנו במקרים בהם טענו חברות הביטוח, כי נזקים מסוימים (כגון נזקים נפשיים) אינם מכוסים במסגרת הביטוח, והתברר כי טענות אלו אינן נכונות. נפגעים רבים שאינם בקיאים בדיני ביטוח מאמינים לחברות הביטוח ומוותרים, ובכך למעשה מעשירים את חברות הביטוח. לעיתים מסכימים נפגעים לקבל פיצוי "לפנים משורת הדין" או "כמחווה של רצון טוב" מתוך אמונה שחברת הביטוח "עושה להם טובה". נפגעים רבים נופלים בפח ובכך למעשה מוותרים על חלק נכבד מסכומי הביטוח המגיעים להם. פעמים רבות מסכימים מבוטחים לפשרות שמציעות להם חברות הביטוח, הגם שאין כל צידוק או כל בסיס להצעות אלו.

 

כמובן שישנן טענות רבות אחרות הנטענות על ידי חברות הביטוח, ולכן מומלץ בכל מקרה להיוועץ עם עו"ד המתמחה בדיני הביטוח, על מנת לבדוק את נכונות הטענות הללו, ולא לקבלן ככתבן וכלשונן.

 

על פי חוק חוזה הביטוח, תביעה לתשלום תגמולי ביטוח מתיישנת כעבור 3 שנים ממועד קרות מקרה הביטוח. בנוגע לקטינים, מתחיל מרוץ ההתיישנות בהגיעם לגיל 18. במילים אחרות, תלמיד שנפגע בהיותו קטין יוכל להגיש תביעה עד הגיעו לגיל 21. מרוץ ההתיישנות מופסק אך ורק על ידי הגשת תביעה לבית המשפט. לכן, אין די בהגשת תביעה או דרישה לחברת הביטוח כדי להאריך את תקופת ההתיישנות. חשוב מאוד לשים לב לעניין ההתיישנות ולא להזניחו.

 

המלצותינו הראשוניות להורים שילדיהם נפגעו בתאונה:

 

1.  אספו את כל המסמכים הרפואיים, אשר יכולים להעיד על המצב הרפואי של הניזוק (כגון: מכתבי שחרור מחדר מיון, אישורי מחלה, סיכומי בדיקות אצל רופאים, חוות דעת וכיוצ"ב).

 

2.  בקשו ממזכירות בית הספר טופס תביעה לפי פוליסת תאונות אישיות לתלמידים ודרשו לדעת מיהי חברת הביטוח שבה מבוטח בית הספר. פנו עם מידע זה לעו"ד המתמחה בדיני ביטוח.

 

3.  אל תתפתו לקבל פיצוי מחברת הביטוח בטרם תתייעצו עם עו"ד. לעיתים הסכומים המוצעים על ידי חברת הביטוח מפתים, אך חברות הביטוח מתנות קבלת פיצוי בחתימה על כתב ויתור, לפיו לא יהיו לנפגע כל טענות בעתיד בנוגע לתאונה. כאשר מדובר בצעירים, לא תמיד ניתן לעמוד על הנזק שנגרם בתאונה מיד לאחריה. לעיתים מוטב להמתין, אפילו מספר שנים, עד להתבהרות התמונה. בנוסף, לעיתים בפועל הפיצוי שמציעה חברת הביטוח לאחר התאונה נמוך מהסכום האמיתי המגיע לנפגע. 

 

4. אל תהססו לפנות לקבלת ייעוץ רפואי, ומאידך אל תמהרו לרכוש חוות דעת מומחה. לא תמיד יש צורך בחוות דעת מומחה מטעמכם לצורך שכנוע חברת הביטוח כי מגיע פיצוי.

 

5.  היו ערים לכך, שכאשר אתם טוענים כי אתם טוענים לנכות מלאה או חלקית, חברת הביטוח עשויה לשלוח אליכם חוקרים גלויים או סמויים, כדי לעמוד על נכונות הטענות. נפגע הטוען כי נגרמה לו נכות בעטיה של תאונה ונמצא על ידי חוקרי חברת הביטוח כשקרן, עלול לאבד את זכאותו לתגמולי ביטוח.

 

יואב גפני
עו"ד יואב גפני, מתמחה בייצוג תובעים בתביעות בדיני ביטוח ונזיקין, תאונות, ביטוח לאומי ורשלנות רפואית.
עו"ד יואב גפני, מייצג תובעים בתביעות ביטוח סיעוד, אובדן כושר עבודה, ביטוח חיים, נכות, מחלות, תביעות נזקי גוף, תביעות נגד המוסד לביטוח לאומי, ועוד.
יואב גפני, משרד עורכי-דין
עו"ד יואב גפני, מייצג תובעים בתביעות ביטוח סיעוד, אובדן כושר עבודה, ביטוח חיים, נכות, מחלות, תביעות נזקי גוף, תביעות נגד המוסד לביטוח לאומי, ועוד.
התע''ש 3א
רמת גן
03-7920777
077-4702397
קישור לאתר
ביטוח - ביטוח תאונות אישיות
תאריך: 12/11/2010
תגיות:   תאונת דרכים    ביטוח נכות    נכות מתאונה    תביעת ביטוח    דיני ביטוח    דיני נזיקין    פלת"ד    יואב גפני    עורך דין נזיקין    עורך דין ביטוח    ביטוח ונזיקין   


ממומן

מאמרים נוספים בתחום ביטוח - ביטוח תאונות אישיות

תאונות תלמידים - מדריך / יואב גפני
רבים אינם מודעים לכך, כי ילדיהם מבוטחים 24/7 למקרה של תאונה. במדריך זה נעמוד על הדגשים ביחס לביטוח תאונות אישיות לתלמידים.
מאמרים תפריט ראשי
שאלות ותשובות
יתרונות
אודות
הסבר
צור קשר
 
 
 
אודות | צור קשר | מפת האתר | אינדקס אתרים | sitemap | סניפים