מאמר - האתר הראשי להפצת מאמרים וקידום מקצועי
כניסה למערכת כותבי מאמרים כתיבת מאמר חיפוש מאמר מאמרים
 
 
 

היטל השבחה

היטל השבחה

/ שמאי מקרקעין יואל גנני בע"מ

היטל השבחה הינו תשלום אותו דורשת והעודה המקומית לתכנון ובניה בגין השבחת מקרקעין בעת מימוש הזכויות במקרקעין.
חוק התכנון והבניה מגדיר את מימוש הזכויות כ:

(1)   קבלת היתר בניה או  היתר לשימוש חורג שבעקבותיהם חלה השבחה של המקרקעין.

(2)   התחלת השימוש במקרקעין כפי שהותר לראשונה עקב אישור התכנית שבעקבותיו חל היטל השבחה.

(3)  העברת הזכויות במקרקעין או העברת החכירה לדורות בהם, בשלמות או חלקית, או הענקת זכויות בהם הטעונה רישום בפנקסי המקרקעין, בתמורה או ללא תמורה, אך למעט העברה מכוח דין והעברה ללא תמורה מאדם לקרובו; ואולם לא יראו כמימוש זכויות רישום בפנקסי המקרקעין של זכויות במקרקעין אשר המחזיק בהם בפועל לפני יום כ"ט בסיון תשמ"א (1 ביולי 1981), היה בעלם כהגדרתו בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961;

 

גובה היטל ההשבחה נקבע בחוק כמחצית מההשבחה.

ההשבחה תיקבע בידי שמאי מקרקעין מטעם הועדה המקומית לתכנון ובניה בסמוך לאחר אישור התכנית, התרת השימוש החורג או מתן ההקלה, אולם רשאית הועדה המקומית לדחות את עריכת שומת ההשבחה עקב אישור תכנית עד למימוש הזכויות במקרקעין שבהם חלה ההשבחה.

הליך החיוב בהיטל השבחה לפי תיקון מס' 84 לחוק התכנון והבניה (שמאי מכריע) הינו כדלקמן: הועדה המקומית באמצעות שמאי מקרקעין מטעמה עורכת שומה על פיה יחויב הנישום בהיטל השבחה.שומה זו עוברת לנישום.

במידה והנישום סבור שנפלו טעויות בשומת הועדה המקומית , הוא רשאי לפנות לוועדה המקומית בפניה מנומקת ולבקש מהוועדה שהשומה תתוקן.
המקרים בגינם רשאי הנישום לפנות לוועדה הינם:
טענה בדבר טעות בפרטי המקרקעין לגביהם נערכה השומה,

טענה בנוגע לטעות ביחס לנתונים הפיזיים של המקרקעין,

טעות ביחס לתכניות החלות על המקרקעין, וטענה בנוגע לזכויות הנישום במקרקעין.

במידה ותתקבל פניה אצל הוועדה המקומית המעלה טענה באחד מהנושאים שפורטו לעיל, תבוא השומה לבחינה של נוספת אצל שמאי הועדה ואם נמצא שאכן נפלה טעות יערוך השמאי שומה מתוקנת בהתבסס על הנתונים הנכונים. שומה זו תוצג בפני הנישום ויראו אותה כשומת הוועדה המקומית לעינן המשך הליכים.

 

 על שומה של שמאי הועדה המקומית ניתן לערור לפני ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה, בתוך 45 ימים מיום שבו הובאה השומה לידיעת החייב.

יושב ראש ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה רשאי להאריך את התקופה האמורה מטעמים מיוחדים. את הערעור מומלץ להגיש באמצעות שמאי מקרקעין מומחה בהפחתת היטל השבחה.
בנוסף, החייב בהיטל רשאי לפנות בתוך 45 ימים ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין בבקשה שימנה שמאי מכריע לצורך הכרעה בעניין גובה החיוב
.

שמאי מקרקעין יואל גנני בע"מ
משרד יואל גנני בע"מ הינו משרד מומחה לתחום הנדל"ן העוסק בשמאות מקרקעין, בייעוץ כלכלי, בליווי פרויקטים ובתיווך עסקי.
משרד יואל גנני בע"מ הינו משרד מומחה לתחום הנדל"ן העוסק בשמאות מקרקעין, בייעוץ כלכלי, בליווי פרויקטים ובתיווך עסקי.
שמאי מקרקעין יואל גנני בע"מ
קי. המשרד הירושלמי הוותיק והמוכר, הפועל כבר יותר מ-20 שנה, מספק שירותים מקצועיים לקשת רחבה של לקוחות: רשויות ממלכתיות, חברות ציבוריות, בנקים, קבלנים, עורכי דין, כונסי נכסים, בתי משפט, יזמים ועוד.
בן יהודה 34
ירושלים
02-6250018
קישור לאתר
בנייה ושיפוצים - שמאות מקרקעין
תאריך: 3/1/2011
תגיות:   היטל השבחה    שמאי מקרקעין    שמאי מקרקעין בירושלים    שמאות מקרקעין    שומת מקרקעין    הפחתת היטל השבחה   


ממומן

מאמרים נוספים בתחום בנייה ושיפוצים - שמאות מקרקעין

שמאי במודיעין / לילך כהן
הם מועסקים לרוב על ידי חברות הביטוח והבנקים השונים, אבל שמאים במודיעין עובדים גם באופן עצמאי, והם יוכלו להעריך את שווי הנכס, הרכב, או הרכוש, בכל מקרה שצריך. אם אתם צריכים שמאי, קראו את המאמר הבא.
היטל השבחה בגין עליות גג / בועז וכולדר
מנסיוננו, בבדיקת שומות מקרקעין של שמאי מקרקעין מטעם הועדה המקומית ועריכת שומות נגדיות הידועות בשמן "שומה אחרת" ובליווי הליך הערעור עד הכרעתו על ידי שמאי מקרקעין מכריע, כהגדרתו בתיקון 84.
היטל השבחה / שמאי מקרקעין יואל גנני בע"מ
היטל ההשבחה הינו תשלום אותו דורשת והעודה המקומית לתכנון ובניה בגין השבחת מקרקעין בעת מימוש הזכויות במקרקעין. חוק התכנון והבניה מגדיר את מימוש הזכויות כ: (1) קבלת היתר בניה או היתר לשימוש חורג...
מאמרים תפריט ראשי
שאלות ותשובות
יתרונות
אודות
הסבר
צור קשר
 
 
 
אודות | צור קשר | מפת האתר | אינדקס אתרים | sitemap | סניפים