מאמר - האתר הראשי להפצת מאמרים וקידום מקצועי
כניסה למערכת כותבי מאמרים כתיבת מאמר חיפוש מאמר מאמרים
 
 
 

מיהו נכה נזקק

מיהו נכה נזקק לפי הביטוח הלאומי?

/ מירב אפרים

תקציר

נפגע עבודה אשר נקבעה לו נכות זמנית, ואין ביכולתו באותה תקופה לעבוד בשל הפגיעה ואין לו מקורות הכנסה אחרים, רשאי להגיש תביעה להכרה "כנכה נזקק" בהתאם לתקנה 18א' לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה ), התשט"ז-1956.   ככל שתאושר תביעתו, יוכל הנפגע להינות מהגדלת נכותו הזמנית ל-100% למשך תקופה מירבית של ארבעה חודשים.

 

מיהו נכה נזקק ?

תקנה 18א' לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) תשט"ז-1956 (להלן: "התקנות"), שכותרתה "דרגת נכות לנכה נזקק" קובעת כדלקמן:  

           "(א)        בתקנה זו -

"הרשות" - ועדה המורכבת מפקיד השיקום כמשמעותו בתקנות הביטוח הלאומי (שיקום מקצועי), תשט"ז- 1956, מרופא מוסמך ומעובד המוסד שנקבע לכך על ידי מנהל ביטוח נפגעי עבודה;

"נכה נזקק" - מי שנקבעה לו נכות לזמן מוגבל, או נכות שדרגתה זמנית והרשות קבעה לבקשת המוסד, או על פי בקשתו, או מיזמתה היא כי אין לנכה סיכוי סביר לעבודה כלשהי עקב הפגיעה בעבודה, ואין לו הכנסה מהתעסקות......"

 

           מטרתה של תקנה 18א' הינה להעניק סיוע כלכלי לנפגע אשר נקבעה לו נכות זמנית בשל פגיעתו, (ע"י תשלום גמלה בשיעור  100% לתקופה של עד 4 חודשים)  במקרה בו נקבע כי עקב הפגיעה בעבודה אין לו סיכוי סביר למצוא עבודה כלשהי ואף אין לו בפועל הכנסה מהתעסקות.

 

           הסמכות לקבוע אם נפגע עבודה עונה להגדרת "נכה נזקק" נתונה לועדת הרשות,  יחד עם זאת, החלטתה של ועדת הרשות הינה החלטה מנהלית של גוף "מעין שיפוטי" והיא נתונה לביקורת שיפוטית של בית הדין האזורי לעבודה.

בעת קבלת ההחלטה על ועדת הרשות לשקול הן שיקולים תעסוקתיים הרלוונטים לנפגע העומד בפניה, והן שיקולים רפואיים, הנובעים מהפגיעה.  בין השיקולים התעסוקתיים, על ועדת הרשות לבחון את נסיונו התעסוקתי  של הנפגע, את עיסוקיו הקודמים של הנפגע, את השכלתו הפורמלית והבלתי פורמלית, את מצב התעסוקה בשוק, את גילו, כושרו הגופני וכדו'. בין השיקולים הרפואיים על ועדת הרשות לבחון את החלטת הוועדה הרפואית אשר קבעה את נכותו, וכן מסמכים רפואיים נוספים מתיקו הרפואי, ובפרט אלה שיש בם התייחסות לכושרו לעבוד (כגון אישורים מרופא תעסוקתי).

 

על פי ההלכה הפסוקה על ועדת הרשות לנהוג עפ"י כללי המשפט המנהלי, וחלה עליה, בין היתר, החובה לנהל פרוטוקול, לאפשר לנפגע להעלות את טיעוניו בפניה, ולנמק את החלטותיה (ראה:עב"ל 464/99 המוסד לביטוח לאומי נגד פנחס ארבל, פד"ע לז 249).  במספר פסקי דין אשר ניתנו לאחרונה, קבעו בתי הדין לעבודה כי אי זימונו של הנפגע בפני הוועדה, הינה הפרה של כללי הצדק הטבעי, הפרה של זכות הטיעון, ומהווה פגם משפטי.  ראה: עבל 19828-09-10 המוסד לביטוח לאומי נגד עלי סהיון  (מיום 18.11.10), בו הורה בית הדין הארצי להחזיר את עניינו של התובע  לוועדת הרשות, על מנת לזמנו ולשמוע את טיעוניו בפניה. ראה גם:  ב"ל 54414-11-10 ברחט נ' המוסד לביטוח לאומי

 

 

נקבעה לך נכות זמנית בעקבות תאונת עבודה ?!  ההתמודדות מול המוסד לביטוח לאומי אינה עניין של מה בכך. כדאי מאוד להסתייע בעורך דין הבקיא בתחום הביטוח הלאומי, לוודא מימוש מירבי של זכויותיך.

מירב אפרים
עבדה כיועצת משפטית במוסד לביטוח לאומי כעשר שנים. מתמחה במימוש זכויות רפואיות וכספיות מול ביטוח לאומי, ייצוג בפני וועדות רפואיות ועוד.
עבדה כיועצת משפטית במוסד לביטוח לאומי כעשר שנים. מתמחה במימוש זכויות רפואיות וכספיות מול ביטוח לאומי, ייצוג בפני וועדות רפואיות ועוד.
מירב אפרים - עורכת דין
ת"א / בינימינה
03-5351553 054-2005424
קישור לאתר
ביטוח - ביטוח לאומי
תאריך: 7/2/2011
תגיות:   עורך דין ביטוח לאומי    פגיעה בעבודה    נכה נזקק    נכות    וועדות רפואיות   


פרסומות

שעות פתיחה
לקבלת שעות הפתיחה של סניפי ביטוח לאומי לחץ כאן
שעות פתיחה ביטוח לאומי
 

ממומן

מאמרים נוספים בתחום ביטוח - ביטוח לאומי

גמלת שמירת הריון / מירב אפרים
בהתאם לחוק הביטוח הלאומי, גמלת שמירת הריון משולמת כאשר אשה נעדרת מעבודתה בתקופת ההריון, בשל מצב רפואי הנובע מההריון והמסכן את האשה או את עוברה, הכל בהתאם לאישור רפואי בכתב.
אם תלחם החוב לביטוח לאומי עשוי להעלם / מירב אפרים
קיבלתם יום בהיר אחד מכתב מהמוסד לביטוח לאומי המודיע לכם כי עליכםלהשיב לו סכום כסף נכבד מאחר והתברר כי תשלום הגמלאות לחשבון הבנק שלכם,לפני שנים נעשתה בטעות? מסתבר שהמקרה שלכם אינו מקרה פרטי.
תאונת עבודה – מינוי מומחה רפואי המשמש כפוסק בוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי / מירב אפרים
כאשר מוגשת לבית הדין תביעה בתאונת עבודה, עשוי בית הדין למנות מומחה רפואי ליתן חוות דעת.בית הדין הארצי קבע כי מומחים המשמשים כפוסקים בוועדות רפואיות, לא ימונו כמומחים – יועצים רפואיים בבית הדין לעבודה.
מיהו נכה נזקק לפי הביטוח הלאומי? / מירב אפרים
נפגע עבודה עם נכות זמנית שאין ביכולתו לעבוד בשל הפגיעה ואין לו מקורות הכנסה אחרים, רשאי להגיש תביעה להכרה "כנכה נזקק". אם תאושר תביעתו יוכל להינות מהגדלת נכותו הזמנית ל-100% לתקופה של עד ארבעה חודשים.
אימתי תחשב תאונה כ"תאונת עבודה"? / מירב אפרים
פגיעה בעבודה, היא תאונת עבודה או מחלת מקצוע, לפי חוק הביטוח הלאומי. תאונת עבודה היא תאונה אשר ארעה לעובד תוך כדי ועקב עבודה, וכן תאונה אשר ארעה בדרך אל העבודה וממנה. אימתי תחשב תאונה כ"תאונת עבודה" ?
חישוב גמלת שמירת הריון / מירב אפרים
כיצד תחושב גמלת שמירת הריון של אישה אשר בשל הריונה, נאלצה להפסיק עבודתה במקום עבודה אחד, אך המשיכה לעבוד במקומות עבודה אחרים?
הכרה בטינטון כפגיעה בעבודה / מירב אפרים
עם הוספת סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי בשנת 2005, קבע המחוקק תנאי סף לפיהם יקבע מתי יוכר טינטון כ"פגיעה בעבודה". לשון הסעיף השאירה מקום לפרשנויות שונות של הצדדים, דבר אשר הביא להתגבשותם של מבחנים שונים
תביעת לשון הרע נגד ביטוח לאומי / מירב אפרים
בת"א 22407/08 רונית הרפז זיו נגד ביטוח לאומי, הגישה התובעת תביעה לתשלום פיצויים בסך 52,000 ₪ בגין פרסום לשון הרע ע"י המוסד לביטוח לאומי. התובעת, גב' הרפז עבדה כמטפלת בביתה של אישה בשם אתי הירשמן מאז ח
קבלת נכות מירבית אינה שוללת בדיקה מחדש ע"י ועדה רפואית / מירב אפרים
מבוטח המקבל את מירב הזכויות עפ"י חוק הביטוח הלאומי רשאי להגיש תביעה לדון מחדש בנכותו או ערר לועדה רפואית לעררים, בכדי לממש את זכויותיו כנכה עפ"י חוקים אחרים.
נפגע עבודה זכאי גם לטיפולים בתחום הרפואה המשלימה / מירב אפרים
במרכז הערעור אשר הוגש לבית הדין הארצי לעבודה עמדה השאלה: האם טיפולים מתחום הרפואה המשלימה לנפגע עבודה ייחשבו כ"טיפול רפואי" ו"ריפוי" כמשמעותם בחוק ובתקנות. בית הדין השיב בחיוב.
מאמרים תפריט ראשי
שאלות ותשובות
יתרונות
אודות
הסבר
צור קשר
 
 
 
אודות | צור קשר | מפת האתר | אינדקס אתרים | sitemap | סניפים