מאמר - האתר הראשי להפצת מאמרים וקידום מקצועי
כניסה למערכת כותבי מאמרים כתיבת מאמר חיפוש מאמר מאמרים
 
 
 

חוק הגנת השכר

חוק הגנת השכר

/ taxteam co.il

חוק הגנת השכר

 

החוק קובע את הדרך לתשלום שכר עבודה ואת המועדים לשלומו, מטיל סנקציה בגין אי תשלום שכר במועד, ומגן על העובד מפני עיקול שכרו ושעבודו, ומפני ניכויים שלא כדין משכרו.

 

הגדרת "שכר עבודה" (סעיף 1)- לא כל תשלום שהעובד מקבל במהלך עבודתו מהמעביד נחשב שכר עבודה לצורך חוק זה. הסעיף קובע, שבגדר "שכר עבודה" יבואו אך ורק  תשלומים שהעובד מקבל עקב עבודתו ובמשך עבודתו. למשל, "בונוס" הוא חלק משכר העבודה. לעומת זאת, החזר הוצאות רכב אינו חלק משכר עבודה. 

 

איסור עיקול שכר עבודה ושיעבודו (סעיף 8)- הסעיף אוסר לעקל, להעביר או לשעבד שיעור מסוים מהשכר, אלא אם כן הדבר נעשה לשם תשלום מזונות. מטרת הסעיף להשאיר בידי העובד סכום כסף שיספיק לו לשם אמצעי קיום בסיסיים.

 

מועדים לתשלום שכר (סעיפים 12-9)- יש לשלם את שכרו של עובד המשתלם על בסיס חודשי עד תום החודש בעדו הוא משולם.  עם זאת, החוק מאפשר למעביד לשלם את השכר  עד ה- 9 לחודש שלאחר החודש שבגינו משולמת המשכורת.

 

שכר מולן (סעיף 1)- שכר עבודה הופך להיות מולן אם הוא איננו משולם עד היום התשיעי שלאחר המועד שנקבע בחוק לתשלומו. כך לדוגמא, שכר עבודה עבור חודש ספטמבר הופך להיות מולן אם לא משולם עד ה- 9 לאוקטובר.

 

פיצויי הלנת שכר (סעיף 17)- בנוסף לשכר המולן יש לשלם פיצוי בסכום הגבוה מבין שתי האפשרויות שלהלן:

  1. 5% מהשכר המולן בגין השבוע הראשון שלאחר המועד לתשלומו + 10% מהשכר המולן בעד כל שבוע נוסף או חלק ממנו.
  2. הפרשי הצמדה ממועד תשלום השכר ועד התשלום בפועל + 20% מהשכר ומהפרשי ההצמדה בגין כל חודש.

 

הפחתת פיצויי הלנה (סעיף 18)- ניתן להפחית או לבטל את פיצויי ההלנה אם המעביד לא שילם את שכר העבודה:

  1. בגלל טעות כנה (טעות משפטי בפירוש הוראה בחוק יכולה להיחשב כטעות כנה) .
  2. בגלל נסיבות שאין למעביד שליטה עליהן (מצב כלכלי קשה של המעביד אינה נסיבה כזו).
  3. עקב חילוקי דעות שיש בהן ממש בדבר עצם החוב, ובלבד שהמעביד שילם במועדו את התשלום שאין לגביו מחלוקת.

 

התיישנות פיצויי הלנה (סעיף 17א)- הזכות לתבוע פיצויי הלנה מתיישנת במועד המוקדם מבין השניים שלהלן:

  1. תוך שנה מהיום בו רואים את השכר כמולן, או-
  2. תוך 60 ימים מהיום שהעובד קיבל את השכר שהפיצוי קשור בו (בית הדין יכול להאריך את המועד ל-90 יום).

במקרה של הלנת שכר חוזרת ונשנית, ובהתקיים מספר תנאים נוספים, תקופת ההתיישנות תהיה 3 שנים  (הזכות לתבוע את שכר העבודה עצמו מתיישנת, כמו כל חוב אזרחי, אחרי 7 שנים).

 

ניכויים משכר העבודה (סעיף 25)-  חל איסור לנכות ניכויים כלשהם משכרו של העובד, למעט ניכויים שהותרו מפורשות בסעיף 25(א), כגון: סכום שחובה או מותר לנכותו על פי חיקוק (מס הכנסה, ביטוח לאומי), דמי חבר בארגון עובדים, קנס משמעת לפי הסכם קיבוצי או לפי חיקוק, תשלומים שוטפים לקופת גמל, חוב של העובד על פי כתב החייבות כלפי המעביד בתנאי שלא ינוכה על חשבון חוב כאמור יותר מרבע שכר העבודה.

סעיף  25(ב)קובע שכאשר מסיימים יחסי העבודה, המעביד רשאי לנכות משכרו של העובד כל יתרה של חוב שהעובד חייב לו. ("חוב"- סכום הניתן לחישוב אריתמטי פשוט, ואינו מבוסס על הערכה או אומדנה).

 

דרך תשלום השכר (סעיפים 4-2)- תשלום השכר חייב להתבצע בכסף ואיננו יכול להתבטא בתשלום של שווה כסף. החוק מאפשר,בסעיפים 3 ו-4, בהסכמת העובד, לשלם חלק  מהשכר  באוכל ובמשקאות המיועדים לצריכה במקום העבודה, ובדיור. בתנאי ששווי אותם מוצרים אינו עולה על המקובל בשוק .

 

איסור שכר כולל (סעיף 5)- עובד, שחוק שעות עבודה ומנוחה חל עליו, ושקיבל שכר הכולל תשלום בעד שעות נוספות, לגמול עבודה במנוחה שבועית או לדמי חופשה תמורת חופשה או פדיונה – רואים את "שכרו הכולל" כשכר רגיל.  2 אפשרויות שכן ניתן לשלם שכר כולל-

  1. כאשר חוק שעות עבודה ומנוחה לא חל. החוק לא חל על כל העובדים. החריגים מנויים בס' 30 לחוק -כוחות הביטחון, דיילים, צוות אויר וכו'.
  2. אם הדבר נקבע בהסכם קיבוצי שאושר על ידי שר העבודה והרווחה.

אם המעביד מבקש להעניק תוספת גלובלית, הוא נדרש להצביע על רישום מדויק של השעות הנוספות.

 

שכרו של עובד שנפטר(סעיף 7)- שכרו של עובד שנפטר לפני ששולם השכר המגיע לו, ישולם השכר, על אף האמור בדיני הירושה, לידי מי שהעובד הורה לעניין זה. לא הורה- ישולם לבן זוגו. אם אין לו בן זוג- ליורשו.

taxteam co.il
אתר taxteam.co.il
אתר taxteam.co.il
taxteam
השוואת מחידים בתחומיי הפיננסים
077-5323373
קישור לאתר
חוק ומשפט - דיני עבודה
תאריך: 15/3/2011
תגיות:   הלנת שכר   


ממומן

מאמרים נוספים בתחום חוק ומשפט - דיני עבודה

זמני עבודה ושכר / עלמה דיילות
במסגרת התפתחותו של עולם האירועים וההפקות,החלה דרישה מצד גורמי ההפקה לשכור את שירותיהן של חברות הדיילות אשר מספקות דיילות בהתאם לדרישות ההפקה. בשל
חוק עבודת נשים / taxteam co.il
חוק עבודת נשים
חוק חופשה שנתית / taxteam co.il
חוק חופשה שנתית
חוק הגנת השכר / taxteam co.il
חוק הגנת השכר
חוק דמי מחלה / taxteam co.il
חוק דמי מחלה
הגדרת עובד במשפט העבודה / taxteam co.il
הגדרת עובד במשפט העבודה
חקלאי זוכה מעבירות אי תשלום שכר מינימום לעובדים זרים / אלי דורון
בית הדין האיזורי לעבודה בנצרת זיכה חקלאי מכפר תבור מעבירות של אי תשלום שכר מינימום לעובדים תאילנדים אשר העסיק.
לשכת תעסוקה / יוסי רובין
המאמר עוסק בסירובים והפניות של לשכת התעסוקה והדרך להתנגד ולהתמודד עם סירוב כאשר התקבל כזה.
המעביד התחלף / עודד ערמוני
סקירה של סוגיית חובותיו של מעביד הרוכש עסק קיים. האם מול העובדים נפתח דף חדש? מה הן חובות המעביד החדש? אילו סוגיות יש לבדוק בטרם רכישת עסק חי? ועוד.
חשבי שכר / שי רוזנשטיין
חשבי שכר הם חלק מכל ארגון קטן או גדול המעניק משכורות לעובדיו ומנהליו. לכן, אתם וודאי מתארים לעצמכם כמה חשוב התפקיד הזה. חשבי שכר אינם מתעסקים רק בעיבוד המשכורות אלא גם בתנאים הסוציאליים של העובד.
מאמרים תפריט ראשי
שאלות ותשובות
יתרונות
אודות
הסבר
צור קשר
 
 
 
אודות | צור קשר | מפת האתר | אינדקס אתרים | sitemap | סניפים